Oplossingsgericht werken met kinderen

Het team van jouw school zoekt naar mogelijkheden om de kinderen meer te stimuleren tot betrokken deelname aan het onderwijs. Je wilt als team begeleiding, omdat sommige kinderen in de groepen af lijken te haken door desinteresse en ontwikkelingsproblemen op sociaal emotioneel gebied.

Hoe belangrijk is het om kinderen mede verantwoordelijk te laten zijn voor het werken in de klas en de sfeer onderling? Kinderen weten meestal heel goed wat er binnen de groep speelt en zijn in staat om samen met de leerkracht naar oplossingen te zoeken.

In een of meerdere trainingen wordt de theorie rondom het oplossingsgericht werken en de WAWW (Werken Aan Wat Werkt) methode toegelicht en verhelderd door middel van verschillende oefeningen. Deze methode is erop gericht kinderen een belangrijke stem te geven in het onderwijsproces en doelgericht met hen samen te werken waardoor kinderen zelfbewuster en effectiever leren en er een positieve sfeer in de groep ontstaat.

Resultaat:

- heldere handvatten om oplossingsgericht werken direct toe te kunnen passen in de praktijk.

In overleg met het team biedt Spelende Wijs een workshopdag of meerdaagse training op maat aan bij jullie op school.