Communicatie en samenwerking

Een goede communicatie en samenwerking binnen jouw team is enorm belangrijk. Zonder goede communicatie kan er niet samengewerkt worden. Openstaan voor de meningen en werkwijzen van collega’s maar ook openstaan voor wat je zelf graag wilt, bevordert de sfeer en de onderlinge verhoudingen en verbetert de resultaten. Welke doelen heeft het team voor ogen en welke persoonlijke doelen spelen een niet onbelangrijke rol?

Op een open en eerlijke manier met elkaar praten en met respect omgaan met verschillen, vormen een stevige basis waarop een team kan bouwen en groeien.

Tijdens de training of workshop gaan we door middel van een aantal oefeningen kijken naar wat er met de groep en ieder afzonderlijk gebeurt. Op een speelse manier kunnen er lijnen getrokken worden tussen het proces tijdens de training en de processen die actueel zijn op de werkvloer. Patronen worden zichtbaar, de groepscultuur en persoonlijke belangen worden grijpbaar. En dat kan de communicatie en de samenwerking binnen het team verbeteren en een nieuwe impuls geven.

Resultaat:

- zicht op hoe een communicatieproces verloopt

- zicht op persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten

Locatie: bij jullie op school