Persoonlijke coaching

Je bent leerkracht en wilt het contact tussen jou en de kinderen verbeteren. Je wilt een veilige en positieve groepssfeer creëren. Je wilt je onderwijs zo inrichten, dat zowel jij als de kinderen optimaal kunnen functioneren.

Hoe kan ik mijzelf openstellen zodat ik meer contact krijg met de kinderen? Wanneer heb ik overwicht zonder op een vervelende manier autoritair te zijn? Waar liggen mijn kwaliteiten en hoe kan ik deze inzetten?

Spelende Wijs biedt een traject waarin een leerkracht voor kortere of langere tijd persoonlijk wordt begeleid. In overleg wordt bepaald welk karakter het traject krijgt. Te denken valt aan coachingsgesprekken en observaties in de groep.

Het coachingstraject zal gericht zijn op dat wat je als leerkracht al kunt en prettig vindt om te doen. Deze oplossingsgerichte manier van werken biedt jou en de kinderen van jouw groep praktische en positieve handvatten om een fijne groepssfeer te behouden of te ontwikkelen.

Spelende Wijs zet bij de persoonlijke begeleiding onder andere haar ervaring binnen het Ontwikkelings Gericht Onderwijs in. Deze vorm van onderwijs is gericht op een brede persoonsontwikkeling van ieder kind. De rol van de leerkracht, die in interactie met de kinderen werkt aan een uitdagende leeromgeving, staat hierin centraal. Voor zowel de kinderen als hun leerkracht staan de kernbegrippen emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn centraal.