Voor scholen

Je wilt meer contact met de kinderen in je groep en aansluiten op hun interesses. Je wilt dat de kinderen van je groep meer betrokken zijn bij het onderwijsproces en je zoekt naar nieuwe impulsen om de sfeer in je groep te versterken. Het team van je school wil een studiedag organiseren, waarin thema’s als samenwerking, communicatie en het pedagogisch klimaat centraal staan.

Spelende Wijs kan hierbij van dienst zijn. Een aantal bijeenkomsten voor jou en je groep of voor het hele team van de school. Eén of meerdere studiedagen voor de school met een thema dat aansluit op jouw behoeftes en de schoolsituatie.