Improvisatietheater

Tijdens de trainingen en workshops maak ik onder andere gebruik van improvisatie-
technieken. Deze technieken die hun oorsprong vinden in het improvisatietheater (o.a. ontwikkeld door Keith Johnstone) worden toegepast  in verschillende (spel)oefeningen. De (spel)oefeningen zijn er op gericht om de deelnemers op een andere manier naar zichzelf en de groep te laten kijken. De deelnemers worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar persoonlijke ervaringen die schuilgaan achter bepaald gedrag en een brug te slaan tussen wat zij ervaren tijdens de oefening en hun ervaringen in de groep of op de werkvloer.

Bij de speloefeningen staan onder andere de volgende thema’s centraal:
  • Ja- zeggen; als je ‘ja’ zegt tegen de ander, open staat voor wat hij zegt en doet, kan er iets ontstaan
  • Risico nemen; als je risico neemt zet je veranderingen en leerprocessen in gang
  • Fouten durven maken; als je jezelf bent en ‘het goed moeten doen’ loslaat, creëer je voor jezelf meer openingen en mogelijkheden om te groeien