De oprichtster

Mijn naam is Marieke van Ierschot. Met mijn bedrijf Spelende Wijs startte ik na jarenlange ervaring in het lesgeven aan kinderen en begeleiden van leerkrachten in het basisonderwijs. Naast mijn werk voor Spelende Wijs geef ik les aan de Pabo, waarbij ik mij vooral richt op de persoonlijke begeleiding van studenten. Tijdens interactieve trainingen leg ik de nadruk op zelfreflectie en bewustwording van wie zij zijn als mens en welke kwaliteiten zij met zich mee dragen. Juist die aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling vind ik belangrijk voor hun toekomstige beroep als leerkracht.

Ik houd mij ook graag actief bezig met improvisatietheater en trainingen. Hierin staat het fouten durven maken, het open staan voor de ander en risico’s nemen centraal. Inmiddels heb ik een oplossingsgerichte manier van werken ontwikkeld waarbij uitgegaan wordt van de eigen positieve kracht en mogelijkheden van de ander.

De combinatie van onderwijs, improvisatietheater en oplossingsgericht werken blijkt een effectieve ingang om veranderingsprocessen bij de ander in gang te zetten.

Zowel tijdens trainingen en workshops als bij individuele coaching maak ik gebruik van verschillende  oefeningen en oplossingsgerichte gesprekstechnieken die uitdagen, stimuleren en prikkelen om mensen bewust te maken van hun eigen houding en gedrag binnen hun werk of privésituatie.

Leerkrachten en kinderen worden bijvoorbeeld aangezet om op een andere manier te kijken naar zichzelf, zodat deze actieve en betrokken deelnemers worden van het onderwijsproces.
Deelnemers van trainingen of coachingstrajecten worden binnen een speelse en veilige setting gestimuleerd patronen die soms verborgen liggen aan de oppervlakte te brengen.