Over Spelende Wijs

Als je speelt ga je ervaren. En van ervaringen leer je. En als je leert kun je groeien en verder gaan. Het is bevrijdend om jezelf en anderen op andere manieren te leren kennen en weer te spelen. Want spelen blijkt een zeer effectieve ingang te zijn om weer in contact te komen met dat wat jij het liefste bent: jezelf.

Met mijn trainingen, workshops en persoonlijke coaching wil ik mensen een mogelijkheid bieden om een andere kijk te ontwikkelen op henzelf, op anderen en op de organisatie waarin zij werken. Door zelf te ervaren kunnen nieuwe inzichten naar boven komen, wat confronterend, maar wat vooral verhelderend en effectief kan zijn.

Ik wil mensen uitdagen om niet op hun stoel te blijven zitten, maar actief, en ook fysiek aan het werk te gaan. De werkvormen die ik inzet zijn ervaringsgericht en leggen de nadruk op verbinding, vertrouwen en respect. De oefeningen komen zowel uit de onderwijswereld als uit opleidingen gericht op improvisatie en coaching en  hebben veelal een speels karakter.